ආයුබෝවන්. ඔබ පිවිස සිටින Nittaa.com වෙබ් අඩවියේ පෝෂණ වේදී නයන තේනුවර මහතා විසින් පල කරන ලද ලිපි අන්තර්ගත වන අතර Helarishi.com වෙබ් අඩවියේ ඒ මහතා විසින් ෆේස් බුක් සමාජ ජාලාව ඔස්සේ පල කරන ලිපි අන්තර්ගත වේ. ඔබ කියවීමට බලාපොරොත්තු වන මාතෘකාව මෙහි සෙවුමේ සිංහලෙන් ටයිප් කිරීම මගින් එම මාතෘකාවට අදාල සියළුම ලිපි ඔබ ඉදිරියේ දිස්වන්නට සලස්වා ඇත. ලිපි කියවා අවසානයේ ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අපවෙත ලැබෙන්නට සලස්වන්න. යම් පැනයක් අසන්නට ඇත්නම් මෙම වෙබ්අඩවියේ ඇති මැසෙන්ජර් හරහා අප හා සම්බන්ධ වී එසැනින් පිලිතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.