ආයුබෝවන් කියන්නේ කුමක්ද?

ආයුෂ බෝවේවා කියන එකනේ නේද? එතකොට යම් කෙනෙක් දෙයක් තවත් කෙනෙක්ට දෙනවා නම්, තමන්ටද ඒ දේ නැවත පෙරලා ලැබෙන බව බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවානේ නේද? ඉතිං ඔබත් යම් කෙනෙකුට ආයුබෝවන් කියලා කියන කොට ඒක හදවත පතුලෙන්ම කියන්න. එය නැවත පෙරලා ලැබෙන බව සිතන්නත් එපා. මොකද එතකොට ඒ ප්‍රාර්ථනාව ආර්ත්මාර්තකාමී එකක් වන නිසා ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඔබ ඉදිරියේ සිටින පුද්ගලයාට හදවතින්ම බොහෝ ආයුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔබගේ ආයුෂය වර්ධනය වේවි. එසේ වර්ධනය වීමටනම් ඔබ නිරෝගී විය යුතුය. ඒ නිසා ඔබ නිරායාසයෙන්ම නිරෝගී වේවි.

මෙත් සිතිනි…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *