රෝග වලින් පීඩා විඳින අයට බුදු ගුණයෙන් සෙත් ශාන්තියක්. ( භෞතික වාදින් උදෙසා නොවේ )

රෝග වලින් පීඩා විඳින අයට බුදු ගුණයෙන් සෙත් ශාන්තියක් කරන හැටි කියා දෙන්න හිතුනා. ( භෞතික වාදින් උදෙසා නොවේ )

රෝග වලින් පීඩා විඳින දහස් ගණනක් දෙනාගේ හිත සුව පිණිස බුදු ගුණයෙන් සෙත් පැතීමක් සිදු කරන ආකාරය ගැන ලිපියක් ගෙන එන්නට මට සිතුන නිසා මෙය ගෙන එන්නෙම්.

මෙම ලිපිය මා විශේෂයෙන් ගෙන එන්නේ තම රෝගය තමා විසින් පෙර සසරේදී සිදුකල කර්මයක විපාකයක් යැයි සිතන රෝගීන් සඳහාය. වෙනත් අය මෙම ලිපිය කියවා තම කාලය නාස්ති කරනොගනු ඇතැයි මා සිතමි. අසරණ රෝගීන් හට යම් සෙතක් සිදු කිරීමේ පවිත්‍රචේතනාව ඇතිව මෙම ලිපිය ඔබ වෙත ගෙන එන අතර එයි ප්‍රතිඵල අත්විඳ අන් අයගේ ද සුබ සිද්ධිය උදෙසා මෙය තමාට හැකි ආකාරයෙන් අන් අවය දැනුවත් කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිමි. 
මෙම ලිපියට පාදක වන ක්‍රමවේදය අපට කියා දුන් වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේට මා පලමුව නමස්කාර කරමි. එසේම මෙහි ඇති සෙත් කවිය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද්දක් වන අතර උන්වහන්සේටද අපි නමස්කාර කරමු.

ග‍්‍රහ අපල යනු අප අතීත ආත්ම භාව වලදී ග‍්‍රහණය කරගත් දේට අනුව ඇති වන ඵලය බව අප විසින් මීට පෙර පල කරන ලද ලිපි වලින් මනාව පැහැදිලි කර දෙන ලදී. අප මේ අවස්ථාවේදී ඔබට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ තරමක් වෙනස් ආකාරයේ සෙත් පැතීමකි. මෙම සෙත් පැතීම අපගේ පැරැන්නන් විසින් මහත් ඵල ප‍්‍රයෝජන ගත් ක‍්‍රමයකි. ඇස්වහ කටවහ යන වචන අපගේ වහරෙහි ඇත. කට වහ යනු කටින් කියන දේ නිසා ඇතිවන වහ වීමටයි. එසේම අපගේ කටින් කෙනෙකුට සෙතක්ද පැතිය හැකිය. සෙත් පැතීමට පෙර තමන් යම් පිරිසිදු වීමක් සිදු කල යුතුය ඒ සඳහාද අප විසින් ගාථා රත්නයන් පහතින් සඳහන් කොට ඇත. එම ගාථා සජ්ජායනා කල පසු ඔබ සෙත් කවියක් සජ්ජායනා කිරීමට සුුදුසු අයෙක් වනු ඇත. මෙවර අප ඔබට ගෙන එන්නේ තමාගේම ග‍්‍රහදෝෂ සමණය කරගැනීම සඳහා වන සෙත් කවියකි.

මෙහිදී 9 වරක් සහ 108 වරක් යන වාර ගණන් තමාට අපහසුනම් 9 වෙනුවට 3 වරක්ද 108 වෙනුවට 27 වරක්ද යනුවෙන් සිදුකලාට වරදක් නැත. වාර ගණණ වැඩි වනවානම් එය තමාගේම යහපත පිනිස වනු ඇත. නමුත් සෙත් කවිය 7 වරක සඣායනා කල යුතුය.

මෙම සෙත් කවිය දින හතක් පුරා සිදු කර හත් වන දින සවස මෙම සෙත් පැතිනීම සිදු කරන්න. හත් වන දින දවල්ට තම වයසට එකක් වැඩි වන ආකාරයට කෑම පාර්සල් සකසා අසරණ අයට බෙදා දෙන්න. හත් වන දින අවසානයේ තම ඉශ්ඨ දේවතාවන්නටද තම ඥාතිවර්ගයාටද පින් අනුමෝදන් කරන්න. තමා අතින් යම් අවැඩක් අසාධාරනයක් තම සංසාරය තුලදී සිද වී නම් අද මේ පින් අනුමෝදන් වී මා හට කමා කර සිටින ලෙසට අයැදි සිටින්න.

ගාථා සජ්ජායනා කිරීමට පෙර තම සිත පෙර සූදානමකට ලක් කර ගැනීම සදහා බෝමළුව ඇමදීම වැනි කටයුතු කරන්න. වැඩි වේලාවක් පන්සල් භූමිය තුල ගතකර මෙම සෙත්පැතීම සිදු කරන්න. තම ශබ්ධ තරංග වායුව හරයා ගමන් කරන ලෙසට ශබ්ධ නගා ගාතා කියන්න.

ගාථා සජ්ජායනා කිරීමට පෙර පහත සඳහන් ආරාධනාවන් සහ අධිෂ්ඨානයන් සිදු කරන්න.

මා විසින් පෙර සසරේ සිදුකල යම් අකුසල කර්මයක් හේතුවෙන් මේ භවයේ යම් අකුසල විපාකයක් ග‍්‍රහ දෝෂයක් ආකාරයෙන් මා හට ගෙවීමට සිදුවී ඇත්නම් එදා මා විසින් සිදු කල ඒ අකුසල කර්මයට වන්දියක් වශයෙන් මා විසින් මේ මොහොතේදී සජ්ජායනා කරන්නට යෙදෙන අනන්ත වූ බුදු ගුණ සත්‍යයේ බලයෙන් මාගේ ග‍්‍රහදොෂ සමනයකට පත්වේවා. මා විසින් සජ්ජායනා කරන සෙත් කවියේ බලයෙන් මාගේ ග‍්‍රහදෝෂ සමනයකට පත්වේවා. මා විසින් මේ අවස්ථාවේ සජ්ජායනා කරන සෙත් කවි මාත් සමග එකට සජ්ජායනා කිරීමට මාගේ ඉෂ්ඨ දේවතාවන්ද, සියළු ලෝක සියළු දේවි දේවතාවන්ද මා සමග එක් වන ලෙසට මා ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබ වහන්සේලා ගේ ශක්තියද මාහට මේ මොහොතේ ලබා දෙන සේක්වා.

විනාඩි කිහිපයක් සියළු සත්වයන්ට මෙත් වඩා මෙම ගාථා සජ්ජායනා කරන්න.

සාධූ…. සාධූ…. සාධූ….

නමො තස්ස භග‍වතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස.

නමො තස්ස භග‍වතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස.

නමො තස්ස භග‍වතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස.

—-

1. සබ්බ පාපස්ස අකරණං – කුසලස්ස උපසම්පදා

සචිත්ත පරියෝ ද පනං – ඒතං බුද්ධාන සාසනං

—- 9 වරක්

 

2. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තූ – සබ්බ රෝග විනස්සන්තූ

මාතේ භවත් වන්තරායෝ – සුඛී දීඝායුකෝ භව

—- 9 වරක්

 

3. යං කිංචි චිත්තං ඉධවා හුරංවා – සග්ගේසුවායං රතනං පනීතං

නනෝ සමං අත්ථි තථාගතේන – ඉධම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හොතු.

—- 9 වරක්

 

4. යං දුන් නිම්ත්තං අවමංගලංච – යෝචා මනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ

පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං – බුද්ධානු භාවේන විනාසමෙන්තූ

යං දුන් නිම්ත්ුතං අවමංගලංච – යෝචා මනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ

පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං – ධම්මානු භාවේන විනාසමෙන්තූ

යං දුන් නිම්ත්තං අවමංගලංච – යෝචා මනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ

පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං – සංඝානු භාවේන විනාසමෙන්තූ

—- 9 වරක්

 

5. අලංකතෝ චේපි සමං චරෙයිය

සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ‍්‍රහ්මචාරී

සබ්බේසු භූතේසු නිධාය දණ්ඩං

සෝ බ‍්‍රාහ්මණෝ සෝ සමණස්ස භික්ඛූ

 

6. බුද්ධ රතනානු භාවේන – සබ්බ රෝග විනස්සතූ

සබ්බ භය විනස්සතූ – සබ්බ වින විනස්සතූ

සබ්බන්තරාය විනස්සතූ – වින බන්ධන විනස්සතූ

බුද්ධ රතනානු භාවේන – සොත්ථි මේ හෝතු සබ්බදා

බුද්ධ රතනානු භාවේන – සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා

( ඉහත 5,6 ගාථා දෙක 108 වරක් සජ්ජායනා කරන්න. අලංකතෝ ගාථාව අවසන් වූ පසු බුද්ධ රතනානු භාවේන ගාථාව සජ්ජායනා කරන්න. මේ ආකාරයට 108 වාරයක් විය යුතුය. )

 

7. සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා – පච්චේ කානංච යං බලං

අරහංතානං ච තේජේන – රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ

—- 9 වරක්

 

8. යං දුන් නිම්තතං අවමංගලංච – යෝචා මනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ

පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං – බුද්ධානු භාවේන විනාසමෙන්තූ

යං දුන් නිම්ත්ුතං අවමංගලංච – යෝචා මනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ

පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං – ධම්මානු භාවේන විනාසමෙන්තූ

යං දුන් නිම්ත්තං අවමංගලංච – යෝචා මනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ

පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං – සංඝානු භාවේන විනාසමෙන්තූ

—- 9 වරක්

 

9. අභිවාදන සීලිස්ස – නිච්චංවද්ධා පචායිනෝ

චත්තාරෝ ධම්මා වඞ්ඩන්තී – ආයු වණ්ණෝ සුඛං බලං

—- 9 වරක්

 

සෙත් කවිය

අතුල තුන් ලෝ අමිත ගුණ තෙද – අමත වරදම් දෙසූ දම් රජු

විපුල මෙත් කරුණා දයාවෙන් – දෙසූ සදහම් ඔසුව සෙත් සැදු

රතන සුතුරින් නැගුන ගුණයෙන් – විසාලා මහ නුවර සැනසූ

සත්ත බලයෙන් මගේ ගහ දොස – නැසේවා ගුණ බෙලෙන් සම්බුදු

—- 7 වරක්

( දෙවියන්ට සහ ඥාතීන්ට පින් දෙන්න. )

 

එත්තාවතාච අම්හේහී- සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං

සබ්බේ දේවා අනුමෝදංතූ- සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.

එත්තාවතාච අම්හේහී – සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං

සබ්බේ භූතා අනු‍මෝදංතූ- සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.

එත්තාවතාච අම්හේහී – සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං

සම්බේ සත්තා අනුමෝදංතූ – සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.

එත්තාවතාච අම්හේහී – සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං

සබ්බේ ඥාති පේතා අනුමෝදංතූ – සබ්බේ ඥාති මිත්තා අනුමෝදංතූ

සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා

ආකාෂට්ඨාච භුම්මට්ඨා ගාථාව කියා ලෝක පාලක දෙවි දේවතාවන්ට ද,

ඉධම්මේ ඥාතීනං හෝතූ ගාථාව කියා ඥාතීන්ටද පින් අනුමෝදන් කර අවසන් කරන්න.

 

අලංකතෝ ගාථාවේ තේරුම.

“සොඳුරු ආභරණ වලින් සුසැදිව සිටි නමුත් හැසිරෙයි ද දහමේ

කෙලෙස් සංසිඳුවාගෙන ඉඳුරන්ද දමනය කොට තිරව දහමෙහි පිහිටා

උතුම් බඹසර හැසිරුණ හැම සතුන් වෙත මෙත පතුරා මුගුරු අතහැර

වසනා යමෙක් වෙයි නම් හේ බ‍්‍රාහ්මණයෙක්මයි ශ‍්‍රමණයෙක්මයි භික්ෂුවක්මයි”‍

දිනපතා මෙම ගාථා සජ්ජායනා කරන්න. තමන්ට දිනකට සජ්ජායනා කලහැකි වාර ගනන වැඩි කල හැකිනම් එය තමන්ට මහා ආශිර්වාදයක් බව සිත්හි දරාගන්න. බුදු පහන ලඟ සඳුන් තෙල් මිශ‍්‍ර තැඹිලි තෙල් කුප්පියක් තබා මේ ගාථා සජ්ජායනා කරනවිට අතට ගෙන මූඩිය ඇර එයට තම වචන වදින සේ සජ්ජායනා කල හැකිනම් එම තෙල් වල මහා බලයක් ගැබ් වනු ඇත. මෙම තෙල් අවශ්ය වූ විට අරක්ෂාවක් ලෙස යොදාගත හැක.

තවත් කෙනෙකුට යම් සෙතක් සිදු කිරීමට ඔබටත් සිති වී නම් ෂෙයාර් කරන්න.

මෙත් සිතිනි. !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *