බියර් බීපුවහම පහුවදාට හිසේ කැක්කුම හැදෙන්නේ ඇයි?

බියර් බීපුවහම පහුවදාට හිසේ කැක්කුම හැදෙන්නේ ඇයි කියලා පැණයක් තිබුනා. මේ ඒකට දීපු පිළිතුර;

ඔබට ඇත්තේ මට පේන විදිහට atherosclerosis තත්වයක්. බියර් හෝ මොන මත්ද්‍රව්‍ය පානය කලත් සාමාන්‍යෙයන් රුධිර පීඩණය වැඩිවෙනවා. මේ පීඩණය නිසා ධමණි බිත්ති මත ඇති වේදනා සංවේදක ස්නායු උත්තේජනය වෙනවා. මෙය දිනක් හෝ දෙකක් තිබිය හැකියි. මම බියර් බොන්නවත් අමධ්‍යප පෙන්නවත් කියන්නේ නෑ. හැබැයි ඔබ ගේ ධමණි වලට මේ පීඩණය දරාගත නොහැකි බවනම් කිව හැකිය. මේ නිසා. පහත සදහන් පෝෂණ කොටස් අනිවාර්‍යෙයන් ඔබ දිනපතා ආහරසමග ගත යුතුය.

  • Copper
  • Magnesium
  • Calcium
  • Selenium
  • Vitamin B 6, 12
  • Folic acid,
  • N-Acytel-Cysteine
  • Alpha Lipoic Acid

මේවා ඇති ආහාර හෝ සප්ලිමන්ට් ගන්න. මාස තුනකට පමණ පසු බලන්න තත්වය. බියර් එකෙන් හරි මේ තත්වය දැනගත්ත එක වටිනවා.

මෙත් සිතිනි. !!

Close Menu