දියවැඩියාව හඳුනා ගනිමු.

දියවැඩියාව යන වචනයට පසුව ඊලඟට ඇසෙන වචනය වන්නේ ඉනිසියුලීන් යන වචනයයි. සාමාන්‍ය ජනතාව හොඳින්ම හඳුනන අපගේ ශරීරයේ නිපදවන හෝමෝනය වන්නේ

Read more

තරබාරු කම ලොව ඇති අංක එකේ පෝෂණ ඌණතාවයයි.

තරබාරු කම නැතහොත් ස්ථූලතාවය යනු අද සමාජයේ බහුල වශයෙන් ඇති රෝගී තත්වයකි. මෙය අධිපෝෂණය යනුවෙන්ද හඳුන්වා ගනු ලබයි. ඇත්තටම සිදු

Read more

ආහාර නිසා රෝගී වන ඔබ දත යුතු දේ.

ඔබ ගේ ජීවිතයේ ඇති විශෘලම අවදානම වන්නේ අනාගතයේ දී මුහුණදීමට සිදුවන සෞඛ්‍ය ගැටලූ‍ව විසඳගන්නේ කෙසේද යන්නයි. දැන් දැන් හැදෙන දරුවන්

Read more

මිග්‍රේන් යනු තවත් එක් පෝෂණ ඌණතාවයක අතුරු ඵලයකි.

හිසරදයක් ඇතිනොවූ කෙනෙකු මිහිපිට ඇත්දැයි සැක සහිතය. සියළුම හිසරද අතරින් මිග්රේන් යනු විඳ දරා ගත නොහැකි වේදනාවක් බව මෙම තත්වයට

Read more