කොලෙස්ටරෝල් ගැන කතා කල නිසා ධමණි අභ්‍යන්තර බිත්තියේ ඇති එන්ඩොතීලියම ගැන කතා කරන්නට හිතුනා.

අපි ඊයේ කොලෙස්ටරෝල් ගැන කතා කල නිසා අද ධමණි අභ්‍යන්තර බිත්තියේ ඇති එන්ඩොතීලියම ගැන කතා කරන්නට හිතුනා. මේ ගැනත් මා

Read more

උණ්ඩුක පුච්ඡය සහ මහ බඩවැල තුල ඇති බැක්ටීරියා ගහණය. – 02 කොටස

අපි පලමු කොටසෙන් කතා කලේ උණ්ඩුක පුච්ඡයේ ඇති වැදගත් කමයි. අපි දැන් කතා කරන්නට බලා පොරොත්තු වෙන්නේ අපගේ ශරීරයේ ආහාරජිරණ

Read more

ඔසප් වේදනාව ගැන අසා තිබූ පැණයකට මා ඊට දුන් පිලිතුර.

ඔසප් වේදනාව ගැන පැණයක් අසා තිබුනා. මෙය සාමාන්‍යෙයන් බොහෝ දෙනෙකුට ඇතිව ගැටලුවක් නිසා මා ඊට දුන් පිලිතුර පොස්ට් එකක් ලෙසට

Read more

ඒරාෂ්ටක අපල අතරින් දරුණුම ඒරා්ෂ්ඨක අපල කාලය කුමක්ද කියා පැණයක් අසා තිබුනා. ඊට මා දුන් පිලිතුර.

ඒරාෂ්ටක අපල අතරින් දරුණුම ඒරා්ෂ්ඨක අපල කාලය කුමක්ද කියා පැණයක් අසා තිබුනා. ඊට මා දුන් පිලිතුර ඔබලා කිහිප දෙනෙකුට හෝ

Read more

දියවැඩියාවේ තවත් පැත්තක්…

අපි බොහෝ විට දියවැඩියාව කියන රෝගයේදි බලන්නේ රුධිරගත ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පැත්ත ගැනයි. නමුත් මේ දියවැඩියාවට බෙහෙත් ගන්න බොහෝ

Read more

කැල්සියම් සප්ලිමන්ට් ගැන සත්‍ය්‍ය හෙලිකරන්නට මෙම ලිපිය යොදා ගනිමි.

අපි ඊයේ දිනයේ කැල්සියම් ඌණතාවය නිසා හටගන්නා රෝග කිහිපයක් ගැන කතා කලා. එයට විසදුම ලෙසට අපිට තෝරගන්නට වෙන්නේ කැල්සියම් සහිත

Read more

ප්‍රශ්නය වුනේ කෑම කාපු ගමන් වැසිකිලි යන්නට වෙන්නේ ඇයි? කියන එකයි. එම පැණයට හොඳ පිලිතුරු ලැබී තිබුනා. මම තව ටිකක් ඒ ගැන විග්‍රහ කරන්නම්.

ඊයේ දිනය තුල උණ්ඩුක පුච්ඡය ගැන අපි යම් සංවාදයක් කලා. කිහිප දෙනෙක් ඊට සාර්ථක ලෙස සහභාගි වෙලා අපි කාටත් වැදගත්

Read more

ලිංගික උත්තේජන බෙහෙත් පාවිච්චි කර ලිංගිකව එක්විමෙන් ලැබෙන දරුවන්ට බලපෑමක් ඇතිවෙනවද? එයට මා දුන් පිලිතුර.

ටිකක් අමුතු තාලේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුනා. ඒකට දීල තිබුනු පිලිතුරු වෙන වෙන පැතිවලටත් ගමන් කර තිබුණ නමුත් ඇත්තටම මෙහි සාමාජීය

Read more

ලෙඩරෝග හැදෙන්නට ප්‍රේත දෝෂ බලපානවාද කියලා පැණයක් අසා තිබුනා. එයට මා දුන් පිලිතුර.

ලෙඩරෝග හැදෙන්නට ප්‍රේත දෝෂ බලපානවාද කියලා පැණයක් අසා තිබුනා. එයට මා දුන් පිලිතුර මෙහි අන් අයටත් දැකගන්නට හැකිවන සේ පල

Read more