දරුවන් නැති අම්මලාට පොඩි ඔවදනක්.

දරුවන් නැති අයව අපි පරීක්ෂා කරනවිට දැකලා තියෙන ප්‍රධානම ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි, පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම. හයිපෝතැලමසේ

Read more

දීර්ඝ කාලීනව සප්ලිමන්ට් ගැනීම ගැන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්.

දීර්ඝ කාලීනව සප්ලිමන්ට් ගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය වන්නේ මාස හතරක කාලයක් ස්වභාවික පෝශ්‍ය කොටස් සහිත සප්ලිමන්ට් ලබා ගැනීමයි. හරියට බැංක්

Read more

ආහාර රටාව වෙනස් කරගන්නා අයුරු.

ආහාර රටාව ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා බඩගින්න කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත යුතුයි. ගින්න කියන්නේ වේදනාවක්. හිසේ වෙදනාවක් හටගන්නවා මොලය පැත්තට

Read more

සිරුර හැඩ කරගන්නවාද නැත්නම් ලෙඩ කරගන්නවාද? Fat බර්න් කරන ආකාරය ගැන පොඩි ගාණක් හදමුද?

ෆැට් ග්රෑම් එකක ඇති කැලරි ගණන 9 යි. ඒ කියන්නේ කැලරි 9 ක් වැය කරන විට මේදය ග්රෑම් 1 ක්

Read more

තමන්ට ඇලර්ජි ආහාර වර්ගය ගැන යම් සැකයක් තියෙනවා නම් ආහාරය ගැනීමට පෙර දැන ගන්නේ කෙසේද?

තමන්ට ඇලර්ජි ආහාර වර්ගය ගැන යම් සැකයක් තියෙනවා නම් අදාල ආහාරය ගැනීමට පෙර තමන්ගේ අතේ මැණික් කටුව ලග ඇගිලි දෙකක්

Read more

බුදු සරණ ගැන කතා කරන නිසා මේ ටිකත් කිව්වා නම් හොදයි කියලා හිතුනා.

අද බුදු සරණ ගැන කතා කරපු නිසා මේ ටිකත් කිව්වා නම් හොදයි කියලා හිතුනා. අපිටවැරදුනේ කුඩාකාලෙදිමයි. බුද්ධං සරණං ඝච්ඡාමි කියන

Read more