ප්‍රතිශක්තිය සහ සෙම් ගෙඩි දෙවැනි කොටස.

අපි සාමාන්‍යෙයන් බැක්ටීරියා නිසා හටගන්නා රෝගයක් වැලදුනාම කරන්නේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ගැනීමයි. ඔබගේ වෛද්‍ය වරයා ඔබට දෙන මෙම ප්‍රතිජීවක ඔසු නිසා

Read more

‍මොනවද මේ සෙම් ගෙඩි කියන්නේ. සෙමයි මේ ගෙඩියි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙනවාද?

‍මොනවද මේ සෙම් ගෙඩි කියන්නේ. සෙමයි මේ ගෙඩියි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙනවාද? සමහරුන්ට මේවා ඉතා ඉක්මණින් ආසාදනය වන්නටත් තවත් අයට එසේ

Read more

රසදිය සහිත මත්සයන් වෙන් කර ආහාරයට ගන්නේ කෙසේද?

‍මේ ලිපිය වෙජිටේරියන් අයට අදාල නැති බව මුලින්ම පැවසියි යුතුයි. රස දිය නොමැති මත්සයන් සොයාගැනීමට නොහැකි තරම්. අපිට කල හැක්කේ

Read more

ඔබත් මිග්රේන් නිසා දුක් විඳිනවාද?

මිග්රේන් නිසා දුක් විඳින විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. ඔවුන් ඒ වේදනාවෙන් තාවකාලිකව සහනයක් ලබා ගන්නට වේදනා නාශක දිර්ඝ කාලීනව භාවිතා කරනවා.

Read more

මව් පදවිය බලාපොරොත්තු වන අම්මලාට.

විවාහ වන අයගෙන් 10% ක පමණ විශාල ප්‍රතිශතයක් දැන් දැන් දරුපල නොමැතිවීම නිසා සන්තාපයට පත්වී සිටී. මේ සදහා ඔවුන් විවිධාකාර

Read more

ළදරුවන්ගේ Colic තත්වය ගැන පැනයක් අසා තිබුනා.

මේ කියන්නේ නිකරුනේ හඬන ළදරුවන් ගැනයි. ඇත්තටම දරුවන් නිකරුනේ හඬයි කියලා ඔබ සිතනවාද? එයට හේතුවක් තිබිය යුතුමයි. සමහර දරුවන් කිරිබීලා

Read more