කෙණ්ඩා පෙරළීම රෝග ගණනාවක පෙර නිමිති කියා පායි.

කෙණ්ඩා පෙරලීම ගැන අත්දැකීම් නැති කෙනෙක් අද සමාජයේ වැඩි හිටියන් අතර සොයා ගැනීමට හැකි වෙතැයි මම නොසිතමි. එය ඒ තරමටම

Read more

ඔබගේ දරුවාගේ මානසිකත්වය ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

අද සමාජයේ සිටින වැඩි ප‍්‍රතිශතයක් දෙමව්පියන්ට ඇති ප‍්‍රධානම ගැටලූවකි දරුවන් තම සිතැගි පරිදි හදාගත නොහැකි වීම. දරුවන් මුරන්ඩු වන්නේ ඇයි?

Read more

මහත අයට කෙට්ටු වෙන්න තියෙන එකම ක‍්‍රමය.

ස්ථූලතාවයට බලපාන කරුණු කාරණා දැන් සලකා බලමු. ස්ථූලතාවය යනු මේ වන විට ලෝකයේ ඇති සුපිරි මුදල් උපයන මාර්ගයකි. අපගේ ආහාර

Read more

90% ක් කායික රෝග නිර්ණය නිවසේදීම සිදුකරගන්න.

අපගේ සිරුරේ රෝග වලින් 90‍්‍% ක්ම වැළඳීමට හේතුව වන්නේ අපගේ බඩවැල් බව ඔබ දන්නවාද? මේ නිසා බඩවැල් නිරෝගීව පවත්වා ගත

Read more