Nittaa.com Blog

kidney-stone 1

වකුගඩු වල ගල් ඇතිවීමට ප‍්‍රධානම හේතුව කැල්සියම් ඌණතාවයයි.

වකුගඩු වල ගල් නිසා වේදනා විඳින ප‍්‍රමාණය අති විශාලය. මෙම වේදනාව ඔබ විඳ ඇත්නම් ඔබගේ මව ඔබව බිහි කරන වේලාවේ විඳි වෙදනාව යම් තාක් දුරට තේරුම් ගැනීමට හැකි යැයි සිතමි. වකුගඩු වල ගල් හට...

what-is-diabetes2 0

දියවැඩියාව හඳුනා ගනිමු.

දිය වැඩියාව හඳුනා ගන්න. දියවැඩියාව යන වචනයට පසුව ඊලගට ඇසෙන වචනය වන්නේ ඉනිසියුලීන් යන වචනයයි. සාමාන්‍ය ජනතාව හොඳින්ම හඳුනන අපගේ ශරීරයේ නිපදවන හෝමෝනය වන්නේ ඉන්සියුලීන් හෝමෝනයයි. එසේම අග්න්‍යාශයේ මෙම හෝමෝනය නිපදවන බවත් බොහෝ දෙනා දනී....

obesity2 0

තරබාරු කම ලොව ඇති අංක එකේ පෝෂණ ඌණතාවයයි.

තරබාරු කම ලොව ඇති අංක එකේ පෝෂණ ඌණතාවයයි. තරබාරු කම නැතහොත් ස්ථූලතාවය යනු අද සමාජයේ බහුල වශයෙන් ඇති රෝගී තත්වයකි. මෙය අධිපෝෂණය යනුවෙන්ද හඳුන්වා ගනු ලබයි. ඇත්තටම සිදු වී ඇති දේ ගැන අපි මෙම...

beaut-1 0

සමට පමණක් සීමා නොවූ රූපලාවන්‍යය

සමට පමණක් සීමා නොවූ රූපලාවන්‍යය. රූප ලාවන්‍යය කියූ සැනින් අපට මතකයට නැගෙන්නේ සුරූපී කාන්තාවකි. ඇත්තටම මෙය කාන්තාවන්ට පමණක් අවශ්‍ය වන විෂයක්ද? නමුත් දැන් දැන් පිරිමි පක්ෂයද මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන බව පෙනී යයි. අප...

1

ජීවිතයට 90 ක්.

අප මෙහිදී 90 ක් ගැන කථා කරන්නේ ඔබට ජීවත් විය හැකි කාලය ගැන නොවේ. මෙහි ඇති 90 ඔබ ඔබගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ කර ගන්නේ නම් ඔබට අවුරුදු 110 ක කාලයක් රෝගාබාධ වලින් තොරව ජීවත්...

clean_your_body 0

ඔබ ආහාරයට ගත් විෂ ඉවත් කරන්නට කාලයයි.

ඔබ ආහාරයට ගත් විෂ ඉවත් කරන්නට කාලයයි. ඔබ විසින් උපන් දා සිට මේ දක්වා ශරීරයට ඇතුල් කල විශ ප‍‍්‍රමාණය කෙතරම්ද කියා ගණනය කල නොහැකිය. සිරුරට ඇතුළු වූ සියළුම විශ එකතු වූවා නම් අපට වසර...

foods-1 1

ආහාර නිසා රෝගී වන ඔබ දත යුතු දේ.

ආහාර නිසා රෝගී වන ඔබ දත යුතු දේ? ඔබ ගේ ජීවිතයේ ඇති විශෘලම අවදානම වන්නේ අනාගතයේ දී මුහුණදීමට සිදුවන සෞඛ්‍ය ගැටලූ‍ව විසඳගන්නේ කෙසේද යන්නයි. දැන් දැන් හැදෙන දරුවන් අපිට සලකයිද කියන එකත් හරියටම කියන්නට...

skin-solution 1

චර්ම රෝග ගණනාවක් සුව කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක්.

චර්ම රෝග ගණනාවක් සුව කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක්. ‍බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව සොරයිසීස්  පොතු කබර යනු සුව කල නොහැකි රෝගයකි. යම් හේතුවක් නිසා චර්මය මරණයට පත්වීම මීට හේතුව ලෙස විද්‍යඥයන් ගෙන හැර දක්වයි. අපගේ...

karma-and-disease-part-2 0

කර්මය සහ ලෙඩ රෝග.

සුව කල නොහැකි යැයි සම්මත රෝගයකින් පීඩා විඳින අය මේ මගේ කරුමේ යැයි නිතැතින්ම මුමුණය. නමුත් මෙයට විසඳුමක් නැතිද? පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙණ අයෙක් සිටින නිවසක වාසය කරන අන් අය මේ අපේද කරුමේ යැයි කියනු...

forign-workers 0

ඔබ ලක් මාතාවගේ ජීවනාලියයි.

ඔබ ලක් මාතාවගේ ජීවනාලියයි. මේ වන විට නීත්‍යානු කූලව ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් පිටත විදේශ වල රැකියා වල නියුතු ලාංකිකයන් ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 20 ඉක්මවයි. පිටරට වල පදිංචි ලාංකිකයන් ප‍්‍රමාණය ලක්ෂ 6ක් පමණ වේ. තමාගේ දහඩිය...

drug-1 0

මත් රකුසා ගෙන් රට බේරා ගනිමු.

මත් රකුසා ගෙන් රට බේරා ගනිමු. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ මූලික පියවර වන දුම්පානය ගැන මුලින්ම සොයා බලා හෙරොයින් ගැන කථාකරමු. දැනට ඇති වාර්ථා අනුව ශ‍්‍රී ලංකාවේ හෙරොයින් භාවිතය වසරකට කිලො ග‍්‍රෑම් 1000 කි.සිදුවී ඇති ව්‍යසනය...

0

මිග්‍රේන් යනු තවත් එක් පෝෂණ උෟණතාවයක අතුරු ඵලයකි.

මිගේ‍්‍රන් යනු තවත් එක් පෝෂණ ඌණතාවයක අතුරු ඵලයකි. හිසරදයක් ඇතිනොවූ කෙනෙකු මිහිපිට ඇත්දැයි සැක සහිතය. සියළුම හිසරද අතරින් මිග්රේන් යනු විඳ දරා ගත නොහැකි වේදනාවක් බව මෙම තත්වයට මුහුණ දුන් අය හොඳින්ම දනී. මෙම...

mandaposhanaya 0

මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන ධනවතා.

මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන ධනවතා. මන්ද පෝෂණය පෝෂණ ඌණ තාවය ලෙසද හඳුන්වයි. මේ අනුව පෙනීයන්නේ පෝෂණය මදවීම මෙම රෝගයට හේතු වන බවයි. මෙම රෝගය වැළෙක්‍ෂන්නේ දුප්පත් අයටය. නමුත් පොහොසත් යැයි කියා ගන්නා අයටද මෙවැනිම රෝගී තත්වයක්...

nitta-ad-29 0

හෘද රෝග සහ වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග නිට්ටාවට සුව කර ගන්න.

yDo frda. iy jl=.vq wdY%s; frda. ksÜgdjg iqj lr .kak. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o...

කල්ගතවූ කැස්ස සහ සෙම සමණයට චූර්ණයක්. 0

කල්ගතවූ කැස්ස සහ සෙම සමණයට චූර්ණයක්.

l,a.;jQ leiai iy fiu iuKhg pQ¾Khla. l,a .;jQ leiai wo fndfyda fofkl=g we;s frda.S ;;ajhls. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys;...

nitta-ad-26 1

සමේ හටගන්නා ඉන්නන් වඳ කර ගන්නට ඉපැරණි කෙම් ක්‍රමයක්.

ifï yg.kakd bkakka j| lr .kakg bmer‚ flï l%uhla. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o ksidfjks....

nitta-ad-25 0

ඇසේ සුද නිසා ඇතිවන අන්ධභාවය වලක්වා ගන්න ඉපැරණි හෙළ ඔසුවක්

wefia iqo ksid we;sjk wkaONdjh j,lajd .kak bmer‚ fy< Tiqjla. wo iudcfha jeä jYfhka olakg ,efnk fuu frda.S ;;jh ksid ÿla ú¢k úYd, msßilf.a ys;iqj msksi fuu fy< Tiqj Tn fj; f.k tkafku. Tn...